Megfelelés és etika
A Bristol-Myers Squibb a kultúrát, etikát és tisztességet szem előtt tartva végzi üzleti tevékenységét világszerte minden vállalati egységéban. A velünk üzleti kapcsolatban álló szerződéses feleken, konzultánsokon, kereskedelmi partnereken túl az alkalmazottainktól is elvárjuk, hogy ismerjék és betartsák a magas szintű etikai és tisztességességi elveinket.

A súlyos betegségek legyőzését lehetővé tévő innovatív gyógyszerek felfedezését, kifejlesztését és bevezetését célzó küldetésünk részeként tiszta és egészséges környezetet tartunk fenn, alávetjük magunkat olyan irányelveknek és gyakorlatoknak, amelyek kiérdemlik a társadalom megbecsülését és bizalmát.Gyorshivatkozások

Harmadik fél|Vállalati irányelvek és gyakorlatok kiválasztása|Szükséges állami nyilatkozatok
Alkalmazottaink

Minden alkalmazottunktól elvárjuk, hogy kétévente elvégezze az Üzleti magatartási és etikai normák című oktatást, és igazolja, hogy olvasta, megértette és betartja ezeket, illetve hogy nincs tudomása a normák megsértéséről. E képzés időben történő teljesítése az alkalmazás feltétele. Normáink széles témakört fednek le az etika és a globális üzleti gyakorlatok vonatkozásában egyaránt.
Harmadik fél

A Bristol-Myers Squibb elismeri, hogy a harmadik felek fontos szerepet játszanak a sikerben. Arra törekszünk, hogy csak olyan harmadik féllel folytassunk üzleti tevékenységet, aki osztja A harmadik félre vonatkozó üzleti magatartási és etikai normák (3P normák) iránti elkötelezettségünket. Arra bíztatjuk a harmadik félként belépő üzleti partnereinket, hogy vegyék át és alkalmazzák a 3P normákat és olyan folyamataik és/vagy rendszereik legyenek, amelyek támogatják a vonatkozó törvények, szabályok, irányelvek és ágazati szabályzat szerinti működést. A 3P normáknak való megfelelés pontos követelményei megtalálhatók a harmadik felekkel kötött szerződésben.
Egyes vállalati irányelvek és gyakorlatok

Az alábbi vállalati irányelvek tartalmazzák azon szabályzatainkat, amelyek hivatkozása megtalálható az Üzleti magatartási és etikai normákban, illetve olyanokat, amelyek érdekesek lehetnek az ügyfeleink és részvényeseink számára.


Irányelv száma Szabályzat címe
BMS-CP-001 Diszkriminációmentesség és zaklatásellenesség
BMS-CP-002 Anyagokkal történő visszaélések megelőzése
BMS-CP-003 Fenyegetések és erőszakos cselekmények a munkahelyen
BMS-CP-004 Környezet, egészség és biztonság
BMS-CP-005 BMS adatke zelés
BMS-CP-006 Számítógépes rendszerek használata és adatvédelem
BMS-CP-007 Értékpapír-kereskedelem
BMS-CP-008 Tiszteletdíj elfogadása előadásért
BMS-CP-009 Összeférhetetlenség
BMS-CP-010 Lényeges információk közlése
BMS-CP-011 Tiszta verseny
BMS-CP-012 Márkajelek és szerzői jogok
BMS-CP-013 Beszerzés
BMS-CP-014 Minőség
BMS-CP-016 Titkosság
BMS-CP-017 Az ügyfelek készletszintjének közvetlen kezelése
BMS-CP-027 Az együttműködéssel kapcsolatos potenciális események jelentése*
BMS-CP-030 Állatgondozás és állatok alkalmazása
BMS-CP-034 Korrupcióellenesség
BMS-CP-037 Termékjótállás
BMS-CP-039 Üzleti kiadások
BMS-CP-040 Szerződéskötés és hasonló tranzakciók
BMS-CP-043 Interakció az egészségügyi szakemberekkel
BMS-CP-044 A BMS termék ekkel kapcsolatos spontán nemkívánatos események jelentése
BMS-CP-048 Politikai hozzájárulások
BMS-CP-049 Tudományos közlemények
BMS-CP-058 Szövetségi lobbitevékenységek közlése
BMS-CP-063 Jogosulatlan személyi státusz közlése
BMS-CP-064 Szankcionált országok, korlátozott üzleti felek és anti-bojkott
BMS-CP-069 Emberi jogok
BMS-CP-071 BMS Információk Nyilvános Közzététele

A U.S. Pharmaceuticals-nak való megfelelés és az üzleti magatartással kapcsolatos etikai kódex (PDF: 219 KB)